top of page

L'estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

 

Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) té, bàsicament dues parts:

 

  • Definició de l'estratègia digital de centre (objectius, activitats, planificació, etc.), on es defineix on vol arribar el centre digitalment parlant.

  • Cultural digital de centre: Sistematitzarem el que el centre ja té establert en aquest sentit dintre d'aquest àmbit (plans, procediments, protocols, acollida digital de la comunitat educativa, normativa interna de centre dintre de l'àmbit digital, serveis i acords que el centre ja utilitza).

bottom of page