top of page

Pre-registration and registration for the 2021 - 2022 academic year

Within this section of our website, you will be able to find all the relevant procedures for the open day, information on the pre-registration process and all the necessary information regarding the pre-registration and registration procedures for the next academic year.

THE PRE-REGISTRATION PROCESS

From 15 to 24 March, the pre-registration process for schools begins.

Check the area of influence and proximity of schools in your home. Click HERE

Consulta l'oferta provisional de places del nostre centre.Clica AQUÍ

Alumnat assignat i llistes d'espera

Llistat de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació definitiva. Clica AQUÍ

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 02/05/2024. Clica AQUÍ

our school

Notebook / explanatory summary about our school 

Open Day

Registration for face-to-face visits on 12 and 13 March

 

Per concertar una visita fora del dia de les portes obertes enviar un correu a: escolacatalonia@xtec.cat

bottom of page