top of page

DOCUMENTS DE CENTRE

En aquest apartat de la nostra web, i segons marca la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, podreu trobar la versió web de tots els documents de gestió del centre educatiu.

Normativa de funcionament del menjador escolar. Octubre 2023
Protocol de funcionament de les famílies delegades de classe
Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

Acords del Consell escolar

bottom of page