top of page

Els orígens...

El nostre centre es va inaugurar el curs escolar 1979-80.

 

Des de llavors la nostra escola ha gaudit de la credibilitat del prestigi del barri en el qual estem ubicats com a conseqüència de la nostra coherència pedagògica i del seu arrelament a l’entorn més immediat.

 

Un total de 2000 alumnes, nois i noies, aproximadament, han passat per les nostres aules i són el millor testimoni de la confiança que les famílies han dipositat en el nostre projecte.

 

La nostra oferta és el resultat de la conjugació de la tradició, experiència i l’eficàcia amb un professorat professionalment altament qualificat.

 

L'escola Catalònia es significa per la funcionalitat i estètica general de l’edifici i  les seves instal·lacions. La presència de molta vegetació i de zones enjardinades en perfecta harmonia facilita a l’alumnat i un entorn motivador i familiar.

 

Els espais de la nostra escola són: 

 

2 pistes poliesportives.

Vestidors nens/nenes.

Gimnàs

Àmplies voreres i zones d’accés. 

 

Tanmateix disposem de:

Aula d’informàtica 

2 aules d'anglès 

Biblioteca

Aula de música

Aula d'escacs

Aula d’educació especial

Aula d'acollida

bottom of page