top of page

El racó de les famílies

En aquest apartat de la nostra web podeu trobar tota aquella informació útil per a les famílies del nostre centre: quotes de material escolar i sortides  i les autoritzacions i documentació del curs escolar.

Quotes de material i sortides 

Quotes d'escola (material i sortides)

Sortides de I3

Sortides de I4

Sortides de I5

Sortides de 1r

Sortides de 2n

Sortides de 3r

Sortides de 4t

Sortides de 5è

Sortides de 6è

autoritzacions i documents 

Autorització per recollir alumnat del centre

Autorització sortida sense acompanyant 

Autorització per a l'administració de paracetamol

Autorització subministrament de medicaments

Autorització sortides i activitats fora del centre 

Sol·licitud de recollida d'àpats del menjador

Autorització per a la recollida de menús

aLTRES documents D'INTERÈS

Decàleg de bones pràctiques del correu electrònic 

Tutorial Google Classroom (famílies)

bottom of page