top of page

Escacs a l'aula

L'escola Catalònia va iniciar el curs 2011 -2012 el projecte d'integració dels escacs dintre de l'aula en horari lectiu. Els objectius d'aquest programa autofinanciat pel centre i per les propis famílies són: 

 

  •  Potenciar la millora de la qualitat educativa, tant a nivell d’aprenentatges de continguts competencials com de la millora d’actituds. 

  • Incidir en la innovació didàctica i l’aplicació de metodologies lúdiques i manipulatives en la docència.

  • Ajudar a assolir l’autoconeixement, la responsabilitat en relació amb els actes i el respecte democràtic.

  • Fomentar i millorar les estructures cognitives del coneixement.

  • Fomentar el raonament matemàtic i les competències i les habilitats matemàtiques bàsiques.

  • Afavorir habilitats relacionades amb l’agilitat i la comprensió lectora, com també amb les habilitats lingüístiques generals

.

Entrevista al programa 8x8 de 25tv a l'equip directiu de l'escola

bottom of page