top of page

La nostra missió

L'Escola Catalònia és un centre educatiu que acompanya a l'alumnat per a què esdevinguin persones ​responsables, autònomes i crítiques, afavorint el seu creixement global i donant-li estratègies per un aprenentatge cooperatiu i creatiu.

Amb aquesta missió entenem que la nostra escola ha de formar ciutadans que siguin capaços d'enfrontar-se a la vida i al món actual en el que vivim. Un món, global i canviant, en el que l'alumnat ha de tenir totes aquelles habilitats i competències tant socials com intelectuals per poder viure-hi i millorar-lo.

Actualment la nostra societat ens exigeix saber treballar en equip i aprendre a conviure amb els altres, la nostra escola ensenya a l'alumant com adaptar-se als diferents reptes que li aniran sorgint diàriament. A més a més, tampoc hem de deixar de banda el factor emocional, ja que ajuda a l'alumnat al seu desenvolupament incentivant la motivació, millorant les relacions i predisposant-lo a actituds més positives. 

La felicitat és una fita, i un nen que es coneix i està segur de si mateix sap com trobar aquesta felicitat. Per això a la nostra escola formem persones capaces de saber com gestionar i enriquir les seves emocions .

bottom of page