top of page

Com treballem a Educació Primària

 

L'Escola Catalònia és un centre educatiu que acompanya  l'alumnat per a què esdevinguin persones autònomes, ​responsables i crítiques. L’autonomia de l’alumnat comença ja a l'Educació Infantil amb l’entrada relaxada  on l'alumnat a la primera mitja hora de cada matí treballen diferents propostes.

A l'Educació Primària per continuar amb la mateixa línia treballem el Teixit d’Aula. És un projecte propi del centre i un espai per escoltar les inquietuds de l’alumnat, els seus interessos individuals i col·lectius. És un moment dels dilluns per reflexionar tots junts, per anticipar activitats importants de la setmana i per marcar els objectius individuals i col·lectius, que després són valorats els divendres.

L’escola dóna molta importància a l’educació emocional i pretén aprendre a identificar i expressar emocions i sentiments, treballant la forma d’interaccionar amb el món. És per això que treballem l’Educació en valors socials i cívics  amb el projecte El Bosc de Lem”.

L'aprenentatge significatiu, la creativitat, la cooperació i la responsabilitat que marca la línia de treball de l’escola es reflecteix amb el treball dels ambients de lliure circulació a Educació Infantil i de les capses d’aprenentatge a l'Educació Primària.

Les capses d'aprenentage són propostes didàctiques globalitzades on l'alumnat mitjançant l’experimentació i la recerca d’informació ha de ser capaç de trobar i d'adquirir el coneixement de forma autònoma i cooperativa. L’alumnat treballa de manera més activa i participativa, sent el protagonista del seu procés d’aprenentatge i amb un clima més motivador dintre de l’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural

Les TAC són una eina  i un mitjà en les diferents àrees per a la incorporació de nous aprenentatges i continguts de manera creativa i motivadora. L'escola disposa d’una àmplia dotació d’ordinadors, portàtils, pissarres digitals, tauletes mòbils i aparells de robòtica educativa com l’Albert UO, les Beebots, El Lego Wedo i els Makey Makey. A la Comunitat dels Grans l’alumnat disposa d’un correu propi corporatiu de centre per al treball en Xarxa. 

Dins del creixement personal integral juguen un paper essencial l'Educació Artística i l’Educació Física. Per això, s’afavoreix que l’alumnat gaudeixi d’aquestes àrees el més possible amb diferents activitats, com la participació en creacions musicals i de dansa pròpies o externes (Festival de Nadal, Dansa Ara, Cantània..), les  visites i col·laboracions amb museus (Museu del Disseny,..) i les activitats esportives internes/externes de diferents disciplines.

És sabut que l´aprenentatge en grups reduïts afavoreix el tractament de la diversitat. D’aquí els desdoblaments i tridesdoblaments en matèries instrumentals com són les llengües i les matemàtiques.

 

Una llengua s’aprèn primer parlant-la i després escrivint-la. Aquest principi és el que s’aplica a les tres llengües que s'imparteixen a la nostra escola. I de què es parla? Es parla de la realitat propera i de la que ens envolta, de com ens sentim, de com poden ser les coses d’una altra manera, per tal de desenvolupar el pensament crític dels infants.

Aquesta proposta pedagògica ens ha portat treballar sense llibres de text a la nostra escola. 

L'àrea de Matemàtiques que es complementa amb l´ensenyament d'escacs, projecte propi de centre, i moltes activitats manipulatives i de joc, que considerem bàsiques per a l'adquisició del pensament matemàtic.

bottom of page