top of page

LÍNIA PEDAGÒGICA A Educació Infantil

El segon cicle de l’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, procurant despertar l’interès per aprendre, per fer-se preguntes sobre el món que l’envolta, i que s’iniciï en la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.

Per tant l’etapa d’educació infantil no es una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa amb entitat pròpia, conformada igualment per infants i adults.

L’arribada del alumnes i la família al centre és un moment de gran importància per a començar a crear un bon ambient de confiança i coordinació, ja que el primer i màxim agent de formació dels infants és la família.

L'acollida

Ancla 1

A l’escola organitzem, amb cura i consciencia, l’acollida dels nous alumnes al centre. Els primers dies  de curs els alumnes, dividits en dos torns,  assistiran una hora i mitja a l’escola acompanyats per algun membre de la família (pares, avis...). Poc a poc, i amb els suport i acompanyament de les mestres, els familiars aniran deixant que els nens es quedin a la classe sols, acomiadant-se amb calma, fins arribar a fer tota la jornada de mati. 

L’inici dels servei de menjador i acollida es fa una cop passats aquests dies d’adaptació, i per tal de facilitar el procés, les monitores que portaran cada grup, estaran amb ells durant l’adaptació i així van coneixent els alumnes. Per tal d’afavorir el seu procés d’adaptació a l’hora del menjador, els infants de p3 dinen a l’aula, un espai conegut on disposen de lavabos i piques adaptats a la seva mida.

 

I com que creiem fermament que l’escola ha de ser acollidora sempre, aquest curs s’ha posat en marxa l’entrada relaxada amb famílies, un espai de temps que es reserva per tal de garantir una entrada tranquil·la, respectuosa i acollidora pels infants i les seves famílies a la jornada escolar. És molt important la manera de començar el dia i, per això, volem propiciar unes condicions favorables per l’aprenentatge des de l’inici. Aquest temps és una estona on es respecta la individualitat i el ritme de cadascú, però al mateix temps s’afavoreix la relació entre iguals i amb els adults. Aquesta activitat es realitzarà al llarg de tot el curs a tota la comunitat de petits

 

 A més a més la recollida dels infants es fa a la porta de la classe cada dia, durant tot el cicle, garantint un contacte diari amb la tutora de grup. A més d’aquest contacte diari, cada mestre disposa d’una hora setmanal d’atenció a famílies.

Fem escola!

Ancla 2

Valorem molt la col·laboració i implicació de tots els membres de la comunitats educativa al centre i per aquests motiu programem diferents activitats llarg del curs com és l’elaboració de les disfresses, els projectes, la reunió de pares, acompanyament a diferents sortides i activitats, les mares i pares delegats de classe....

 

A més de la relació amb les famílies treballem cuidant i potenciant les relacions entre iguals i amb els adults del centre, per aquest motiu l’escola organitza a principi de curs una sortida per a tota l’escola, per a gaudir d’activitats a l’aire lliure, relacionar-nos i conèixer-nos.

A l’escola cada infant, des de p4 fins a 2n, té un padrí/na amb qui realitzarà activitats diverses, com l’explicació de contes, fer la carta als reis, fer la mona de pasqua, i quan els infants arriben a 3r de primària passen a ser padrins. Per tal de respectar l’adaptació i incorporació a les diferents rutines i activitats s’ha valorat deixar els alumnes de p3 al marge d’aquesta activitat, tot i que sovint els alumnes més grans de l’escola baixen a col·laborar a diferents activitats.

 

També es realitzen colònies intercicle, els cursos de p5, 2n i 4t passen tres dies compartint casa de colònies, activitats i moments a l’aire lliure.

Les sortides que es realitzen al cicle sempre tenen una finalitat educativa, és a dir, complementen el treball realitzat a l’aula i estan programades des de les tutories i les diferents especialitats.

Com treballem?

El jugar con los Partidos
Ancla 4

En el dia a dia a l’aula creiem de vital importància potenciar el  joc com activitat necessària per al seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social i emocional), ja que els permet  aprendre i créixer a través de l’experiència, d’una forma natural i lúdica.  

I per aprofitar aquest potencial del joc com a eina d’aprenentatge des del cicle oferim als nostres alumnes racons de joc intercicle,és a dir, espais, materials i moments pensants per a aprofitar al màxim aquest potencial, tant a l’interior com al pati.

L’alumne ha de ser l’autèntic protagonista del seu aprenentatge, per això l’equip de mestres està en constant formació, buscant oferir als alumnes experiències enriquidores i motivadores.

Cada grup classe treballa de manera conjunta amb la seva tutora, conceptes i coneixements que ho requereixen, sempre partint del treball de l’expressió oral i els hàbits i rutines, la manipulació i l’aprenentatge vivencial. Vehiculem la iniciació a la lectoescriptura i la consolidació dels conceptes matemàtics. El procés d’iniciació a la lectoescriptura a p3 amb la identificació del propi nom i del dels companys, i continua fins a l’assoliment de la lectura i la producció de petits textos en funció de les necessitats i ritme de cada alumne.

A l’educació infantil comptem amb docents especialistes de psicomotricitat, música i anglès des de p3.

 

Aprofitem les oportunitats que ens ofereix l’entorn participant de projectes com anem a la piscina, l’embolcall més sostenible i l’hort de l’escola, que els alumnes treballen al llarg del curs.

 

Igualment gaudim i celebrem les festes que la nostra cultura i entorn ens ofereix, amb el concert de Nadal obert a les famílies, la rua de Carnestoltes al carrer, la quaresma, la pasqua,  Sant Jordi i el jocs florals, i finalment la festa de final de curs al pati de l’escola.

El astronauta de natación

Ambients

Ancla 3

A la comunitat de petits, s'ha iniciat durant dues tardes a la setmana, el treball amb ambients d’aprenentatge, espais dissenyats per tal que infants de diferents edats juguin i experimentin junts a partir d’uns materials que desperten la seva curiositat i els porten a gaudir plenament del seu instint natural de descoberta. Darrera de cada espai hi ha pensats uns continguts curriculars que l’infant ha de construir a partir del joc, la relació amb els iguals i l’acompanyament de l’adult. El treball per ambients permet que cada alumne experimenti en funció de les seves capacitats i ritme d’aprenentatge, potenciant totes les intel·ligències.

bottom of page