top of page

Trets d'identitat de la nostra escola

La nostra escola gaudeix de la credibilitat del prestigi del barri en el qual estem ubicats com a conseqüència de la nostra coherència pedagògica i del seu arrelament a l’entorn més immediat. 

L'Escola vinculada amb l'entorn: Entenem el centre com un element obert a les famílies, entitats i diferents agents educatius del districte on tothom és partícip de l'educació dels nostres infants. 

L'Escola inclusiva: Respectem els diferents ritmes d'aprenentatge i ens ajustem a les característiques personals de cadascú. Potenciem l'autonomia de l'alumnat i el treball cooperatiu per a fomentar el treball en equip. 

L'Escola catalana: Partim de les expressions populars, culturals i cíviques de la nostra cultura i d'altres, entenent la vida i la diversitat cultural d'arreu del món. 

*L'Escola creadora de ciutadans crítics i participatius: ​Volem potenciar la capacitat crítica de l'alumnat sempre des del respecte i la tolerància amb els altres. 

bottom of page