top of page

MAterial escolar 

El material escolar dels nostres alumnes a Educació Infantil i a la Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r) es gestiona de forma col·lectiva, ja que l'alumnat comparteix el material que proporciona l'escola i el comparteix. A la Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è) cada infant porta un estoig amb aquell material més bàsic segons l'edat i la demanda del professorat a inici de curs (llapis, goma, bolígrafs borrables, colors, retoladors...). 

Les famílies de forma trimestral abonen la quota de material escolar i sortides. Aquesta quota inclou totes aquelles activitats i sortides que fan els i les alumnes fora del centre escolar durant tot el curs i la compra d'aquell material que s'utilitza a les classes més específiques i que és la mateixa escola que el facilita a l'alumnat.

A continuació us deixem uns documents d'orientacions i informacions a totes les famílies en relació a tot el material necessari que cal dur:

Relació de llibres de text del curs 2024 - 2025

Llistat de material i informacions de l'alumnat I3

Llistat de material i informacions de l'alumnat I4

Llistat de material i informacions de l'alumnat I5

Llistat de material i informacions de l'alumnat de la

                Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r)

Llistat de material i informacions de l'alumnat de la

                Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è)

Atenció família. Apartat en actualització!

bottom of page