top of page

Obertura i organització del curs 2021 - 2022

En aquest apartat de la nostra web, podreu consultar totes aquelles informacions referents a l'organització i l'obertura de centre arran de la crisis sanitària de la COVID-19. 

Durant els primers dies de curs, els vostres fills i filles han d'entregar al tutor/a la declaració responsable signada per un/a membre de la família.

Declaració responsable Comunitat de Petits

(P3, P4 i P5)

Declaració responsable Comunitats Mitjans i Grans

(1r a 6è)

Resum del Pla d'Obertura del curs 2021 - 2022

Pla d'Obertura del curs 2021 - 2022

Llistat de comprovació de símptomes

Autorització realització proves PCR

Pla de gestió del menjador escolar arran de la COVID-19

bottom of page